Декоративни дърветаДървета: Широколистни


Японски клен/ Acer palmatum

Ясеноволистен Клен/ Acer Negundo Flamingo -Листа-пъстри бяло-зелено-розово,вис. 4.00-5.00м

Обикновен Габър/ Carpinus betulus –вис. до 20 м

Шестил/ Acer platanoides – вис. До 20 м.

Обикновен явор/ Acer pseudoplatanus вис- 18 м

Конски кестен/ Aesculus hippocastanum-вис.18 м

Чинар/Platanus Occidentalis - 20-25 m вис.

Червен кестен/ Aesculus pavia – вис.18 м

Албиция/ Albizzia-Чадъровидна корона/цветове-розов пух,ароматни./ Цъфтеж-юни-юли/

Бреза/ вис. 4.00-5.00м

Ясен/ Fraxinus Exelsior – вис.10-12 м   

Бреза плачеща-Betula pendula "Youngll „-вис.: 2-2.50м

Каталпа/ Catalpa- цъфти в бели съцветия през юни,вис.8-10 метра

Кълбовидна Каталпа/ Catalpa Bignonioides Nana

Див рошков/ Cercis siliquastrum- цъфти-април-май с лилаво-розови цветове, вис. 4.00-5.00м

Див рошков/ Cercis chinensis – вис.5-6.00 м

Мимоза/ Dichrostachys cinerea – вис.до 15 м

Спатодея/ Spathodea campanulata – вис. до 20 м

Калистемон ригидус/ Callistemon rigidus –вис. до 15 м

Полски бряст/ Ulmus minor-вис. 25-30м

Миризлива върба/ Eleagnus –вис.8 м

Ясен/ Fraxinus - вис. до 15 м

Гинко билоба/ Ginkgo biloba – вис. до 25 м

Илекс/ Ilex – вис.3 м

Китайски мехурник/ Koelreuteria

Лаврово дърво/ Laurus nobilis – вис.12 м

Ликвидамбър,Амброво дърво/ Liquidambar- вис.20 м

Лирово дърво/ Liriodendron tulipifera -  вис.12м

Гроздовидна череша/ Prunus serrulata – вис. 12 м

Източен платан/ Platanus orientalis – вис. До 15 м

Червен дъб/ Quercus rubra – вис. 20-25 м

Рустифина/ Rhus typhina – вис- 4-5м

Бяла акация/ Robinia pseudoacacia – вис. 15-20 метра

Кълбовидна акация/ Robinia Pseudoacacia Umbraculifera –вис.3-4.00 м,няма бодли.

Червено Цъфтяща Акация/Robinia Hispida- няма бодли, вис. 4-5 метра

Козя върба/ Salix

Офика,Калина/ Sorbus aucuparia – вис. до 10 м

Плачеща черница/ Morus Alba Pendula

Prunus Globosa

Червенолистна Слива/ Prunus Nigra-вис. 4-5 метра

Липа/ Tilia – вис. 15-20 метра, цъфти юни

Златен дъжд/ Laburnum- вис. 15 м

Индийски люляк/ Lagerstroemia-indica – вис. 12-15м

Върба/ Salix ''Hakuro Nishiki''

Плачеща върба/ Salix Babylonica

Плачеща Върба Ива/ Salix Caprea Pendula  - вис. до 15-18 м

Върба/ Salix-caprea

Жълта акация/ Acacia dealbata –вис. до 15 м

Гледичия/Gleditsia tricanthos- вис. 5-6 м

Софора/Sophora japonica- вис.10-15 м, Цъфтеж Юли-Август

Черница- Morus Alba – вис. 6-8 метра

и мн. други видове
Дървета: Иглолистни


Гръцка ела/ Abies cephalonica

Сребриста ела/ Abies concolor

Испанска ела/ Abies pinsapo

Атласки кедър/ Cedrus atlantica

Хималайски кедър/ Cedrus deodara

Кедър/ Cedrus atlantica "Glauca"

Лъжекипарис/ Chamaecyparis

Криптомерия/ Cryptomeria

Аризонски кипарис/ Cupressus arizonica

Обикновен кипарис/ Cupressus sempervirens

Кипарис/ Cupressocyparis

Изправена хвойна/ Juniperus communis

Моливно дърво/ Juniperus virginiana

Клек/ Pinus mugo

Бяла мура/ Pinus peoce

Бял бор /Pinus sylvestris

Бяла мура/ Pinus peoce

Тис/ Taxus baccata

Източна туя/ Thuja orientalis

Западна туя/ Thuja occidentalis

Сръбски смърч/ Picea omorica

Хаманцепарис/ Chamaecyparis lawsoniana "Globus"

Хаманцепарис/ Chamaecyparis lawsoniana "Columnaris Glauca"

Туя Смарагд/ Tuja occidentalis "Smaragd"

Туя Аурея Нана/ Thuja orientalis ''Aurea Nana”

Туя Ерикуидис/ Thuja occidentalis "Ericoides"

Туя Даника/ Thuja occidentalis "Danica”

Туя Атровиренс/ Thuja plicata 'Atrovirens'

Туя Глобоса/ Thuja „Globossa

Синя Хвойна /Juniperus communis Hibernica   

Юниперус Скайрокет/Junipers "Sky Rocket"

и мн. други видове